Skolkalendrar 2020-2021 har kommit.

Almanackor för skolåret 2020-2021 finns nu i lager. Almanacksförlaget har i år kommit med en mängd fina och nydesignade almanackor. Samtidigt är man noga med att inte ändra så mycket på innehållet. Det är viktigt att man känner igen sig och snabbt kommer igång med sin nya almanacka.

Lärarkalendern 2020-2021

Lärarkalendern 2020/21  innehåller innehåller en mängd nyttiga verktyg för planering i skolan. Kalenderdelen är upplagd spaltvis med veckouppslag. Varje dag är uppdelad med 2 rader per timme från kl 8:00-20:00

Lärarkalendern finns även med omslag i konstskinn. Omslaget skyddar spiralen och du kan byta ut kalenderdelen.

Förskolan 2020/21 är en lärarkalender som är upplagd för förskolans aktiviteter och planering.

Elevkalendrar för 2020-2021

Här har vi de tre klassiska elevkalendrarna Mini, Elevkalendern och Studieåret som är lätta att ha i fickan. Vi har även väldigt snygga spiralbundna elevdagböckerna A5 Classic Design och A6 Design Classic

Familjens planering som dagbok eller väggkalender

För att planera familjens aktiviteter har vi Familjeplaneraren och Familjeåret.

Familjeplaneraren är en smart dagbok upplagd för att hålla reda på alla familjemedlemmars skola, sport, födelsedagar och annat.

Familjeåret är en praktisk och överskådlig väggkalender med månadsuppslag i 5 kolumner där varje familjemedlem får plats för sina noteringar.